Regulamin serwisu ogłoszeniapozyczek.pl

Regulamin świadczenia usług przez pozyczkivivus.pl

 

 

 

 

 

 1. DEFINICJE

 

 

 

 1. pozyczkivivus.pl  – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Kredi UG z siedzibą GRUNEWALD STR 71A 10823 BERLIN.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z serwisu internetowego pozyczkivivus.pl .
 3. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez pozyczkivivus.pl
 4. Dostawca produktu finansowego – oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego.
 5. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez pozyczkivivus.pl , w tym:
  1. Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach serwisu pozyczkivivus.pl .
  2. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a serwisem pozyczkivivus.pl  poprzez narzędzia dostępne w serwisie pozyczkivivus.pl .
  3. Usługi porównywania – umożliwienie Użytkownikowi porównywania produktów finansowych w serwisie pozyczkivivus.pl , przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych serwisu pozyczkivivus.pl .
  4. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w serwisie pozyczkivivus.pl  na zlecenie jego partnerów.
  5. Partner – oznacza podmiot współpracujący z pozyczkivivus.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pozyczkivivus.pl , zakres odpowiedzialności Kredi UG oraz wszelkie informacje porządkowe.
 2. Korzystając z serwisu pozyczkivivus.pl , Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis pozyczkivivus.pl  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Treści udostępnione przez serwis pozyczkivivus.pl  mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej Kredi UG

 

 

 

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 

 

 

 

 

 1. Serwis spozyczkivivus.pl  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do serwisu i świadczonych usług. Jednakże serwis pozyczkivivus.pl  nie udziela gwarancji, iż korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 2. Serwis pozyczkivivus.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.
 3. Serwis pozyczkivivus.pl  nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w serwisie pozyczkivivus.pl

 

 

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 

 

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu pozyczkivivus.pl  w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z serwisu pozyczkivivus.pl  w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.

 

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pozyczkivivus.pl  ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 

 

 

 1. Kredi UG dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie pozyczkivivus.pl  były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych
 2. Dane publikowane w serwisie pozyczkivivus.pl  mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przedstawione w serwisie pozyczkivivus.pl  opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów.
 4. pozyczkivivus.pl  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu pozyczkivivus.pl , spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
 5. Serwis pozyczkivivus.pl  przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu, ale nie gwarantuje, że serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

 

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pozyczkivivus.pl  ZA PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE PRZEZ DOSTAWCÓW W SERWISIE

 

 

 

 1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych do wybranych Dostawców produktu finansowego za pomocą serwisu pozyczkivivus.pl
 2. Serwis pozyczkivivus.pl  nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.
 3. Użytkownik serwisu pozyczkivivus.pl  może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych lub partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis pozyczkivivus.pl  nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z serwisu pozyczkivivus.pl .
 4. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez właściciela produktu finansowego.

 

 

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 

 

 

 

 

 1. Wszystkie materiały prezentowane w serwisie pozyczkivivus.pl  są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy serwisu pozyczkivivus.pl  są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej serwis pozyczkivivus.pl
 4. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej serwis pozyczkivivus.pl
 5. Udostępniając własne treści w serwisie pozyczkivivus.pl , Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a Kredi UGudziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 

 

 

VIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

 

 

 

 

 1. Serwis pozyczkivivus.pl  w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 2. Korzystanie z serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis pozyczkivivus.pl  będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie pozyczkivivus.pl . Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.
 4. Serwis pozyczkivivus.pl  zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
 5. Dane statystyczne zgromadzone przez serwis pozyczkivivus.pl  mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez pozyczkivivus.pl .

 

 

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 1. W ramach świadczenia niektórych usług serwis pozyczkivivus.pl  gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Pozostawianie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z dnia 29.10.1997, poz. 833).
 2. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu pozyczkivivus.pl , przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz otrzymywania informacji handlowej od Partnerów w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego,
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest pozyczkivivus.pl  .
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 5. Serwis pozyczkivivus.pl  zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych informacji przez Użytkowników.
 6. Dane osobowe Użytkownika serwis pozyczkivivus.pl  może przekazać za zgodą Użytkownika do Dostawcy produktu finansowego, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybranym produktem finansowym z Dostawcą tego produktu finansowego. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje dotyczące Użytkownika dostarczone serwisowi pozyczkivivus.pl  zostaną przekazane Dostawcy produktu finansowego. Dostawca produktu finansowego może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych dostawcy produktu finansowego, gdyż serwis pozyczkivivus.pl  nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych.
 7. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie z spersonalizowanych części serwisu pozyczkivivus.pl  i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 

 

 

 1. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

 1. W serwisie pozyczkivivus.pl  przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności jego użytkowników.

 

 

 

 1. ROZMOWY TELEFONICZNE

 

 

 

 1. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników do centrum operacyjnego pozyczkivivus.pl  mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

 

 

 

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 

 

 

 

 1. Celem serwisu pozyczkivivus.pl  jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: kontakt@pozyczkizplo.pl lub www.stopspam.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez pozyczkivivus.pl .

 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 

 1. Regulamin serwisu pozyczkivivus.pl  wchodzi w życie z dniem 06.05.2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. pozyczkivivus.pl  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany dokonane w regulaminie będą udostępniane w serwisie pozyczkivivus.pl .
 5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu pozyczkivivus.pl  po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 6. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.